Ørskov Gruppens værdier

De fem hovedområder

1. Kvalitet
2. Kompetence
3. Samarbejde
4. Engagement
5. Udvikling

– er hjørnestenene i Ørskov Gruppens værdier

Værdier opererer på følgende tre niveauer:

 1. i forhold til arbejdet, hinanden og opgaveløsninger.
 2. i forhold til kunden, produktet eller ydelsen.
 3. i forhold til samarbejde med vores underleverandører og den øvrige omverden.
Værdier opererer på følgende tre niveauer:

Kvalitet er for os, at

 • vi leverer den aftalte ydelse til den aftalte tid.
 • vi viser respekt for vores kunder, samarbejdspartnere og kolleger.
 • vi behersker eget arbejdsområde, har kendskab til andres og forstår egen indsats som en del af den samlede organisations opgaveløsning.
 • vi har fælles ansvar for effektivitet og kvalitet i opgaveløsning.
 • vi arbejder professionelt inden for de mål og rammer, der er besluttet.
 • vi følger op på vores mål for at blive bedre.
 • vi ved, at kvalitet i arbejdet giver arbejdsglæde.
 Kvalitet er for os, at

Kompetence er for os, at

 • vi i adfærd og handling er os fuldt bevidst om værdier af egen og andres indsats.
 • vi anser gensidig tillid som en væsentlig forudsætning for kreativitet og åbenhed.
 • vi træffer kvalificerede beslutninger indenfor de givne mål og rammer gennem kompetencer og ansvar.
 • vi har veldefinerede mål, der er synlige og forståelige for den eller dem, der har ansvaret.
 • vi har et miljø, der fremmer faglig og personlig udvikling med fælles ansvar, for hele tiden at blive dygtigere og at dele vores viden med andre.
Kompetence er for os, at

Samarbejde er for os, at

 • vi er åbne for dialog og forpligtede til at sige både til og fra.
 • vi holder aftaler og respekterer trufne beslutninger.
 • vi har indflydelse på og fælles ansvar for at opfylde Ørskov Gruppens visioner.
 • vi har respekt for, at vi har forskellige evner og viden samt er forskellige som mennesker, og at denne forskellighed bruges konstruktivt.
 • vi hjælper og bakker hinanden op, og ingen er nok i sig selv.
 • vi giver og modtager saglig kritik på en konstruktiv måde.
 • vi indimellem spiser sammen for at dele oplevelser fra dagen, arbejdsmæssigt og privat.
 • vi ved, fællesskab skaber livskvalitet også ud over arbejdsfællesskaber.
 Samarbejde er for os, at

Engagement er for os, at

 • vi deltager aktivt i drøftelser og beslutninger.
 • vi tager initiativ, bidrager med nye idéer og finder løsninger sammen.
 • vi er optaget af, at alle trives på jobbet og er forpligtigede heraf. Om ikke andet så ved at påvirke den/dem der har mulighed for at gennemføre evt. ændringer.
 • vi værdsætter og respekterer andres arbejde og indsats, og ved vi ikke selv kan gøre det bedre.
 • vi taler med og til hinanden, – ikke om hinanden.
 • vi har et ansvar for at realisere mål og strategier.
 • vi fremmer et positivt omdømme for Ørskov Gruppen.
 • vi skaber organisatoriske rammer med plads til kreativitet og fleksibilitet. Vi søger ikke lighed, men tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation.
 Engagement er for os, at

Udvikling er for os, at

 • vi stræber efter, at både den enkelte og organisationen yder det optimale. Derfor er ”godt nok” ikke nok.
 • vi deltager aktivt i at udvikle mennesker, strategier og resultater.
 • vi sætter ambitiøse mål for faglig og personlig udvikling, således at vi fortjener at blive kaldt professionelle.
 • vi stræber efter, at alle menneskelige ressourcer i organisationen anvendes i opgaveløsningen på tværs af faglige interesser, hvis det i perioder tjener Ørskov Gruppens vision.
Udvikling er for os, at

I forhold til vores omverden vil vi arbejde for disse hovedområder

 • Ørskov Gruppen skal være vore kunders foretrukne og professionelle samarbejdspartner. Nogen man er trygge ved.
 • Ørskov Gruppen skal være en kvalificeret og troværdig sparringspartner på alle områder og niveauer hos vore kunder.
 • Ørskov Gruppen skal være rationelle og ikke spilde kundernes tid.
 • Ørskov Gruppen skal fungere som videnscenter og dermed altid have nye afprøvede løsninger med til kundemøder.
 • Ørskov Gruppen overholder aftaler om pris, kvalitet og levering i forhold til indgåede aftaler.
 • Ørskov Gruppen betragter altid kunden som en ven og handler derefter, uden at det går ud over den stolthed man føler for Ørskov Gruppen.
 I forhold til vores omverden vil vi arbejde for disse hovedområder

I forhold til vores egen organisation vil vi stræbe efter disse hovedområder

 • Ørskov Gruppen anvender den viden, der er nødvendig for at løse en opgave og evaluerer løbende opgaver i forhold hertil.
 • Ørskov Gruppen skaber mulighed for samt forventer kompetenceudvikling og videndeling for ledere og medarbejdere.
 • Ørskov Gruppen prioriterer et psykisk og fysisk sundt arbejdsmiljø med mennesket og tryghed i centrum.
 • Ørskov Gruppen skaber øget sammenhæng mellem medarbejdernes arbejdsliv og privatliv, så vidt det er muligt, uden at det går ud over helheden.
 • Ørskov Gruppen arbejder mest muligt decentralt, så vidt muligt i teams, uden at miste Ørskov Gruppens samlede fælles sigte og idégrundlag.
 I forhold til vores egen organisation vil vi stræbe efter disse hovedområder

Hvad kan vi hjælpe med?


Skriv til os, og vi vender tilbage hurtigst muligt

Ørskov Gruppen A/S
Østergade 38 - 6900 Skjern
97 35 33 55 - mail@oerskov.dk